Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Ucheldre News:

Trustees Needed for Ucheldre, Holyhead

The Ucheldre Centre, Anglesey’s premier community arts centre, is seeking up to three new Trustees to join our welcoming and friendly Board.

This is an important time in Ucheldre’s history, as we move towards a new capital campaign to develop Ucheldre, and improve the facilities for our communities. The Trustees play a pivotal role in supporting the Team, and ensuring the overall governance of the Charity.

We are looking for new Trustees who will bring energy and enthusiasm to the organisation, that have an interest in the arts and cultural events, and ideally have experience of capital development, project or organisational management. We are particularly interested in people with legal experience or a Welsh language background at this time.

Ucheldre welcomes candidates from a diverse range of backgrounds, who can empathise and contribute to our established local profile. Above all, candidates for this role must be able to demonstrate a strong enthusiasm for the mission and strategic objectives of Ucheldre.

For further information about this role please contact Mike Gould in the first instance mg@ucheldre.org

Angen Ymddiriedolwyr i Ucheldre, Caergybi

Mae Canolfan Ucheldre, prif ganolfan gelfyddydol Sir Fôn, yn edrych am hyd at tri/tair Ymddiriedolwyr newydd i ymuno a’n ein Bwrdd croesawgar a cyfeillgar.

Mae’n amser cyffrous a phwysig yn hanes Ucheldre, gan ein bod yn symud ymlaen gyda ein prosiect cyfalaf i ddatblygu Ucheldre, ac i wella’r cyfleusterau i’n cymunedau. Mae’r Ymddiriedolwyr yn chwarae rôl bwysig iawn yn cefnogi’r tîm, ac yn sicrhau trefn llywodraethol cyffredinol i’r Elusen.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr a ddaw ac egni ac brwdfrydedd  i’r sefydliad, sydd gyda diddordeb yn y celfyddydau a digwyddiadau diwylliannol, ac yn ddelfrydol gyda profiad o ddatblygiadau cyfalaf, rheolaeth prosiect neu sefydliadol.  Ar hyn o bryd rydym gyda diddordeb penodol mewn pobl gyda profiad cyfreithiol, neu o gefndir ieithyddol Gymraeg.

Croesawa Ucheldre ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol, sydd yn gallu dangos empathi a chyfrannu tuag at ein proffil lleol sefydledig. Uwchben popeth, bydd ymgeiswyr i’r rôl yma yn gallu dangos brwdfrydedd mawr tuag at cenhadaeth ac amcanion strategol Ucheldre.

Am fwy o wybodaeth am y rôl yma, cysylltwch a Mike Gould yn y lle cyntaf ar mg@ucheldre.org

 

Weekly Classes for the Summer Season

Dru Yoga with Jan
weekly Monday 6-7pm and Thursday 1-2.30pm

Open Class for Beginners

 

Black Sheep Tribal (dance)
weekly Monday 7-8pm
Open class for beginners and improversTue

TuesdaysLife Drawing with Joanna Evans
weekly Wednesday 10am-1pm

A Wednesday morning life class at the Ucheldre
For everyone, of all ages and abilities. All welcome!' 'Dosbarthiadau darlunio o fywyd, pob bore Mercher.
Yn addas i bawb, o bod oed a phrofiad. Croeso i bawb!'

Patchwork with Catherine Stewert

We are sad to see Eunice retiring from leading and teaching the Patchwork classes at Ucheldre.  Eunice has been leadiing these ever popular sessions for many years.

Thank you Eunice.


The classes will begin again in the Autumn.

Mindfulness with Davy Greenough
bi-weekly Thursday 6pm
for next meeting please call the box-office 01407 763361


Sundays During School Term Time
Best wishes, Mike Gould, General Manager


Concert hall
Outdoor sculpture