Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.


Exhibition Monday Art Group Show
Sioe Grwp Celf Ddydd Llun
Saturday 19 January 3pm

MONDAY ART GROUP SHOW

SIOE GRWP CELF DDYDD LLUN

 

The MAG was established in 2007, evolving from the then WEA group, for local aspiring artists to meet under the guidance of our tutor – artist Sue Griffiths.

We explore techniques, study the works of renowned painters and sculptors with the aim of developing our own personal styles.

Early on MAG was affiliated to the AAAC ( Association of Anglesey art clubs) which allowed members to enter the biennial art competition at Oriel Mon. Many of our members, past and present, have successfully exhibited at this competition and won major prizes.

Our group now has 18 members, all living on Anglesey, who meet on a weekly basis. This will be the first MAG solo show.  

 

Sefydlwyd y grŵp yn 2007, gan esblygu o'r grŵp WEA fel yr oedd ar y pryd, er mwyn i artistiaid lleol gyfarfod o dan arweiniad ein tiwtor – yr arlunydd Sue Griffiths.

Byddwn yn archwilio technegau, yn astudio gwaith paentwyr a cherflunwyr enwog gyda'r nod o ddatblygu ein dulliau personol ein hunain.

Yn gynnar, roedd y Grwp yn gysylltiedig â'r AAAC (Cymdeithas clybiau celf Ynys Môn) a oedd yn caniatáu i’n haelodau ymgymryd yn y gystadleuaeth gelf bob dwy flynedd yn Oriel Mon. Mae llawer o’n haelodau dros y blynyddoedd wedi arddangos yn llwyddiannus yn y gystadleuaeth hon ac wedi ennill prif wobrau.

Erbyn hyn, mae gan ein grŵp 18 o aelodau yn cyfarfod yn wythnosol a phob un ohonom yn byw ar Ynys Môn. Dyma fydd sioe gyntaf Grwp Celf ddydd Llun.

Exhibition runs until Sunday 10 March

    Arddangosfa yn rhedig tan dydd Sul 10 Mawrth

Free entry

Concert hall
Outdoor sculpture