Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.Exhibition Exhibition:
Patchwork and Quilts WEA
Clytwaith a Chwiltiau

  
Until Tuesday 24 May


A display of patchwork and quilts made by members of the WEA classes held in the Centre which Eunice Lord has been tutoring for the past 17 years.

Arddangosiad o glytwaith a chwiltiau a wnaed gan aelodau o ddosbarthiadau WEA a gynhaliwyd yn y Ganolfan lle mae Eunice Lord wedi bod yn tiwtora dros y 17 mlynedd ddiwethaf.

You too could be in next year's Exhibition if you joined the classes in the coming Autumn.  Come and see the fine work that can be produced after even a short time.


All welcome - Exhibitions run until Tuesday 24 May

Croeso i bawb - Arddangosfeydd yn rhedig tan dydd Mawrth 24 Mai

6 Weeks
Free Admission/Mynediad am Ddim All Welcome/Croeso i bawb

Exhibition Exhibition:
Stitch Which Eunice Lord
Until Tuesday 24 May
Exhibition:    Stitch Which      Eunice Lord

Eunice Lord has spent a lifetime working with textiles and her second Ucheldre exhibition focuses on some exciting and colourful examples of her wide range of projects.  Needle, thread, fabric, and technique come together to produce an extensive seection of artistic creations showing what can be achieved.  Maybe the exhibition should be entitled Which Stitch as it demonstrates her sewing skills in a variety of subjects, and shows how her ideas and applications are interpreted by knowing which stitch is appropriate to produce that special effect.

Mae Eunice Lord wedi treulio oes o weithio gyda thecstilau ac mae ei hail arddangosfa yn Ucheldre yn canolbwyntio ar rai enghreifftiau cyffrous a lliwgar o’i hamrywiaeth helaeth o brosiectau. Mae nodwydd, edau, deunydd a thechneg yn dod ynghyd i gynhyrchu detholiad helaeth o greadigaethau artistig sy’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni. Efallai y dylai’r Arddangosfa gael ei galw’n Which Stitch gan ei bod yn dangos ei sgiliau gwnïo mewn amrywiaeth o destunau, ac yn dangos sut y caiff ei syniadau a’i gwaith eu dehongli trwy wybod pa bwyth sy’n addas i greu effaith arbennig.

 

All welcome - Exhibitions run until Tuesday 24 May

Croeso i bawb - Arddangosfeydd yn rhedig tan dydd Mawrth 24 Mai

6 Weeks
Free Admission/Mynediad am Ddim All Welcome/Croeso i bawb
Concert hall
Outdoor sculpture