Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.


Exhibition Patchwork and QuiltsClytwaith a Chwiltiau Thursday 27 April

Patchwork and Quilts

Clytwaith a Chwiltiau

A display of patchwork and quilts made by members of classes held in the Centre which Eunice Lord has been tutoring for the past 18 years.

Arddangosiad o glytwaith a chwiltiau a wnaed gan aelodau o ddosbarthiadau a gynhaliwyd yn y Ganolfan lle mae Eunice Lord wedi bod yn tiwtora dros y 18 mlynedd ddiwethaf.

Exhibition runs until Monday 11 July

Arddangosfeydd yn rhedig tan dydd Llun 11 Gorffennaf

Admission Free / Mynediad am ddim

Exhibition Textiles in Transition
Saturday 27 April  

Gallery Exhibition

Dorothy Russell

Textiles in Transition

The art Dorothy exhibits is usually produced by painting, printing, piecing, quilting and embellishing textiles. Her work as a textile artist has gained her recognition and awards. Some of this work can be seen on the Portfolio pages of her website. As a Quilt artist, she takes inspiration from many sources, including the natural world, politics, news and history.

Her work includes traditional and contemporary approaches, but always at its heart is a fascination with the materials themselves. Silk particularly attracts her with its lustrous quality and glowing acceptance of paints and dyes. She cannot imagine working in any other medium – there is so much yet to discover. for more information please click here.

Fel arfer, wrth gynhyrchu gwaith i’w arddangos, bydd Dorothy yn peintio, printio, cwiltio ac addurno tecstiliau. Mae wedi ennill cydnabyddiaeth a gwobrau am ei gwaith fel artist tecstiliau. Gellir gweld rhai darnau o’i gwaith ar y tudalennau ‘Portffolio’ ar ei gwefan. Fel artist cwiltiau, caiff ei hysbrydoli gan nifer o ffynonellau, gan gynnwys y byd naturiol, gwleidyddiaeth, y newyddion a hanes.

Mae’n defnyddio dulliau traddodiadol a chyfoes, ond ei diddordeb ysol yn y deunyddiau eu hunain sy’n ganolog i’w gwaith. Mae sidan, yn arbennig, yn ei denu oherwydd ei ansawdd moethus a’r modd y mae’n ymateb i baent a llifynnau. Ni all ddychmygu gweithio mewn unrhyw gyfrwng arall – mae cymaint i’w ddarganfod eto.

Exhibition runs until Monday 11 July

Arddangosfeydd yn rhedig tan dydd Llun 11Gorffenaf

Admission Free / Mynediad am ddim

Exhibition Art For All Opening
Thursday 20 July 5pm

Ucheldre's 26th Annual Art for All Competition

A chance to see the wide range of work exhibited in Ucheldre’s 26th annual Art for All Competition.

Many of the Adult paintings are for sale.

Entry forms are available from the Centre, and must be returned with the work between 13 – 15 July.

The competition will be judged by artist Rebecca Gould.  Prizewinners will be announced at this evening’s opening, to which all are welcome.


Dyma gyfle i weld y dewis eang o waith sy’n cael arddangos yn 26ain cystadleuaeth flynyddol Celfyddyd I Bawb Ucheldre.

Bydd llawer o waith yr oedolion ar werth. Ffurflenni mynediad ar gael yn y Ganolfan, a rhaid eu dychwelyd gyda’r gwaith rhwng 13 – 15 Gorffennaf.

Bydd y gustadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Rebecca Gould. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar ddechrau cyfnod yr arddangosfa. Croeso i bawb.

 

Supported by / Cefnogwyd gan Felicia and Michael Crystal.

Exhibition runs until Sunday 5 September / Arddangosfa yn rhedig tan dydd Sul 5 MediConcert hall
Outdoor sculpture