Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.


Community

The North Wales Society of Fine Art   Cymdeithas Celf Gain Gogledd Cymru

Thursday 16 June -
Wednesday 13 July

The North Wales Society of Fine Art   Cymdeithas Celf Gain Gogledd Cymru

Annual Exhibition Arddangosfa Flynyddol


Ucheldre is delighted to host an exhibition of selected work by members of The North Wales Society of Fine Art (NWSFA). 

Established to promote botanical artwork across Wales and NW England, its membership now features many other award-winning fine art professionals, as well as Society of Botanical artists, and  Royal Horticultural Society Gold Medallists.  Consequently, the subject matter varies from botanical, landscape, portrait and wildlife art in oil, acrylic and watercolour paints, ink and pastels, to textile artwork and sculpture.

A prize is awarded to the artists whose work is voted for by visitors to the exhibition; come and cast your vote!

Mae’n bleser gan Ucheldre gynnal Arddangosfa o waith dethol gan aelodau Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru.

Cafodd ei sefydlu i hyrwyddo gwaith celf botanegol ledled Cymru a gogledd-orllewin Lloegr, ac mae ei aelodaeth bellach yn cynnwys llawer o ymarferwyr proffesiynol celfyddyd gain buddugol, yn ogystal â Chymdeithas Artistiaid Botanegol, ac enillwyr Medalau Aur y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. O ganlyniad, mae’r gwaith yn amrywio o luniau botanegol a bywyd gwyllt, tirluniau a phortreadau, mewn paentiau olew, acrylig a dyfrlliw, inc a phastelau, i waith celf tecstiliau a cherflunwaith.

Dyfernir gwobr i’r artistiaid y mae ymwelwyr i’r arddangosfa yn pleidleisio arno, felly dewch i fwrw’ch pleidlais!

www.nwsfa.org.uk

Free Admission/Mynediad am Ddim

All welcome - Exhibition runs until Wednesday 13 July

Croeso i bawb - Arddangosfeydd yn rhedig tan dydd Mercher13 Gorffennaf


Exhibition Art for All - Alunio i Bawb
Thursday 21 July6pm
Art for All - Alunio i Bawb

A chance to see the wide range of work exhibited in Ucheldre’s 25th annual Art for All Competition.

Many of the Adult paintings are for sale.

Entry forms are available from the Centre, and must be returned with the work between 14 – 16 July.

The competition will be judged by artist Iwan Lewis. Prizewinners will be announced at this evening’s opening, to which all are welcome.

 

Dyma gyfle i weld y dewis eang o waith sy’n cael arddangos yn 25ain cystadleuaeth flynyddol Celfyddyd I Bawb Ucheldre.

Bydd llawer o waith yr oedolion ar werth. Ffurflenni mynediad ar gael yn y Ganolfan, a rhaid eu dychwelyd gyda’r gwaith rhwng 14 – 16 Gorffennaf

Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar ddechrau cyfnod yr arddangosfa. Croeso i bawb.

 

Supported by / Cefnogwyd gan Felicia and Michael Crystal

Exhibition opens / Arddangosfa’n agor 5pm

Announcement of prizewinners / Cyhoeddi enillwyr gwobrau 5.30pm

Bydd y cystadleuaeth yn cael ei feirniadu gan Iwan lewis.

Exhibition runs until Sunday 4 September / Arddangosfa yn rhedig tan dydd Sul 4 Medi

 

Concert hall
Outdoor sculpture