Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.


Exhibition Borth - Yma O Hyd
Till Sun 15 January


Borth -  Yma O Hyd

The village of Borth in Ceredigion clings to a shingle bank, surrounded by Cardigan Bay to the west, the River Dyfi to the north, and the floating bog of Cors Fochno to the east.

Photographer Bruce Cardwell, with poet Elin ap Hywel and painter Rhodri Evans, offer a mosaic of the vibrant community which flourishes in the village and highlight the extraordinariess of ordinary people and the place where they live.

An interesting feature of the Exhibition is that by accessing the QR code under each image one can hear the characters featured talk about their lives.

Exhibition runs until Sunday 15 January 2017

All welcome


Mae pentref y Borth yn gorwedd ar ro o raean, gyda Bae Ceredigion tua'r gorllewin, Afon Dyfi tua'r gogledd a Chors Fochno tua'r dwyrain.

Mae'r ffotograffydd Bruce Cardwell, ar y cyd a'r bardd Elin ap Hywel a'r arlunydd Rhodri Evans, yn creu darlun aml-gyfrwng o'r gymuned fywiog sy'n ffynnu yn y pentref. Eu nod yw dathlu'r pethau sy'n gyffrous ac arbennig ym mywyd pob dydd poble y Borth a'r lle mae nhw'n byw ynddo.

Nodwedd ddiddorol o'r Arddangosfa yw bod drwy gael mynediad at y cod QR dan bob delwedd gall un glywed y cymeriadau yn siarad featured am eu bywydau.

Yr arddangosfa ymlaen tan dydd Sul 15 Ionawr 2017

Coeso i bawb


2 months
Admission Free / Mynediad am ddim
Exhibition SeaThought - Meddwl am y Môr Till Sun 15 January
SeaThought
                      Meddwl am y Môr


An exhibition of a wide variety of work by 18 members of the Anglesey Arts Forum (AAF) on the theme of the sea.  Something different for that special Christmas gift!


Arddangosfa o amrywiaeth eang o waith gan 18 o aelodau'r Fforwm Celf Ynys Môn (AAF) ar thema'r môr.  Rhywbeth gwahanol am yr anrheg Nadolig arbennig yno.

2months
Admission Free / Mynediad am ddim
 
Exhibition Tim Iliffe
Layers of my mind  
Till Sun 15 January

Tim Iliffe's Exhibition  Layers of my mind  

Part of Walls: Muriau the Welsh Mental Health Arts Festival, Layers of my mind deals with self-portraiture and the preconceptions of one’s inner thoughts and self-image whilst living with a mental health condition.

It shows the highs and lows of living with mental health issues. The set of four gouache paintings and four Dibond limited edition prints form part of the Arts Council of Wales funded research project Air, Wind & Fire.

Rhan o 'Muriau': Gwˆyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru.  Mae Layers of my mind yn delio gyda hunan-portreadau a'r rhagdybiaethau o feddyliau mewnol a hunan-ddelwedd tra'n byw gyda  chywflwr iechyd meddwl. Mae’n dangos uchafbwyntiau ac isafbwyntiau o fyw gyda meddwl materion iechyd. Mae set o bedwar baentiadau gouache a phedwar print Dibond argraffiad cyfyngedig yn ffurfio rhan o prosiect ymchwil Air, Wind & Fire, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru


2 months
Admission Free / Mynediad am ddim

Concert hall
Outdoor sculpture