Canolfan UCHELDRE Centre

Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Courtyard beside the Ucheldre Kitchen
Canolfan UCHELDRE Centre
Centre for the performing and visual arts in Anglesey, North Wales

Diary — Exhibitions

Anglesey has a rich heritage of modern art. Many of its living artists are members of the Anglesey Arts Forum, which also coordinates the Anglesey Art Weeks each April.

The main art exibitions cover the whole range of the visual arts, from classical painting to avant-garde sculpture, and provide opportunities for display by local, national, and international artists. They typically change every six weeks, and are housed in the exhibition space and main hall.

A selection of art is for sale in the Ucheldre Kitchen and the shop.Exhibition Indian Summer – Iwan Lewis
Saturday 13 September10am

Indian Summer – Iwan Lewis

There is a sense of a non western island culture that pervades Iwan’s latest paintings. The viewer is presented with what could be a catalogue of the Islander’s own paintings - scenes of his home, loved ones, objects and daily existence.


Mae teimlad o ddiwylliant ynys nad yw’n orllewinol sy’n treiddio trwy luniau diweddaraf Iwan. Mae’r sawl sy’n edrych arnynt yn cael yr hyn a allai fod yn gatalog o luniau’r Monwysyn ei hun – golygfeydd o’i gartref, anwyliaid, gwrthrychau a bywyd bob dydd.

3 pm/yh Exhibition Opening / Arddangosfa’n agor

All Welcome / Croeso i Bawb

Exhibition runs until 12 October.
Mae’r Arddangosfa’n rhedeg tan 12 Hydref
Exhibition SeaThought / Meddwl am y Môr Saturday 18 October
SeaThought / Meddwl am y Môr

An exhibition of work by members of the Anglesey Arts Forum (AAF) on the theme of the sea to complement the first Anglesey Film Festival SeeMôr which is on Saturday 25 October.


Arddangosfa o waith gan aelodau o Fforwm Celf Ynys Môn ar thema’r môr i ategu gŵyl fflimiau gyntaf Môn, SeeMôr, a gynhelir ddydd Sadwrn 25 Hydref.Admission Free / Mynediad am ddim
Exhibition Emma Knowles
Saturday 8 November4pm

Portraits Old and New • Portreadau Hen a Newydd

An exhibition of striking new portraits by Manchester based artist Emma Knowles. Her work aims to make a connection to the sitter, to consider and explore the complexity of the visual experience and the underlying tensions, emotions and overwhelming power of presence the individual possesses. She seeks to strip back any distractions, and to reveal the basic, raw material through paint.  Amongst other more recent work will be a section called Closer which is a series of portraits of sitters five years on from when she last painted them. She believes these to be ‘closer’, more urgent by eliminating clothing, and distraction in terms of background colour, revealing a ‘nude’ colour palette.


Arddangosfa o bortreadau newydd trawiadol gan yr arlunydd o Fanceinion, Emma Knowles. Mae ei gwaith yn ceisio creu cyswllt â’r eisteddwr, ystyried ac archwilio presenoldeb y profiad gweledol a’r tensiynau o dan yr wyneb, yr emosiynau a’r grymllethol o bresenoldeb sydd gan yr unigolyn. Mae’n ceisio diosg unrhyw bethau a all dynnusylw oddi wrthynt, a datgelu’r deunydd sylfaenol, crai trwy baent.Ymysg gwaith arall mwy diweddar fe fydd adran o’r enw Closer, sef cyfres o bortreadau oeisteddwyr bum mlynedd ar ôl iddi eu paentio nhw’r tro ddiwethaf. Cred bod bod y lluniau hyn yn mynd yn nes at y gwrthrych, yn fwy treiddgar trwy gael gwared ar ddillad, heb liw cefndir i dynnu sylw, gan ddatgelu palet lliwiau ‘noeth’.


4 pm Exhibition Opening /Arddangosfa’n agor


All Welcome. Exhibition runs until 11 January 2015.

Croeso i Bawb. Mae’r Arddangosfa’n rhedeg tan 11 Ionawr 2015

Iwan Llewelyn-Jones’ concert follows at 7.30 pm and the Ucheldre Kitchen is open for refreshments and snacks.

Mae cyngerdd Iwan Llewelyn-Jones yn dilyn am 7.30pm ac mae Cegin Ucheldre’n agored am luniaeth a byrbrydau.


admission free
Concert hall
Outdoor sculpture